Để cải tạo chung cư cũ, Hà Nội phải có “đặc thù” riêng

Cải tạo chung cư cũ không phải là điều dễ dàng, nhiều nhà đầu tư đã phải rót thêm rất nhiều vốn, mới có thể cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội sao cho đẹp nhất và mới nhất. Thì mới có thể thu hút khách hàng đến mua căn hộ chung cư.
Vì thế, muốn việc cải tạo chung cư cũ phải đồng nhất với nhau, Hà Nội bắt buộc phải đưa ra kế hoạch và những cơ chế “đặc thù” riêng.Hà Nội cải tạo chung cư cũ

Cơ chế “đặc thù” để cải tạo chung cư cũ Hà Nội

Hà Nội cho rằng với các khu chung cư cũ nằm trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế phát triển (4 quận nội thành cũ) phải tuân thủ các quy định quản lý của Quy hoạch chung xây dựng thủ đô; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử (hạn chế xây dựng cao tầng, không tăng dân số); do đó rất khó kêu gọi các nhà đầu tư, chưa tạo cho TP chủ động trong việc xem xét điều chỉnh đối với từng dự án, khó thực hiện, dẫn đến thời gian kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn vốn nhà nước hoặc hình thức BT là không phù hợp, do mất nhiều thời gian, trong điều kiện ngân sách hạn chế….

Xem chi tiết:

https://vietnammoi.vn/ha-noi-muon-co-dac-thu-de-cai-tao-chung-cu-cu-155707.htm?utm_source=Team_SEO&utm_medium=Social&utm_campaign=Thang12