Giá heo hơi hôm nay tại Đà Nẵng tại các chợ bao nhiêu tiền một kí?

Mời các bạn cập nhật nhanh giá heo hơi hôm nay tại Đà Nẵng và giá bán lẻ một số mặt hàng thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Giá heo hơi hôm nay tại Đà Nẵng tại các chợ bao nhiêu tiền một kí?

Cập nhật nhanh giá heo hơi hôm nay tại Đà Nẵng, giá thịt nạc thăng đang ơ mwucs 100.000 đồng/kg, giá thịt heo đùi là 90.000 đồng/kg và giá thịt nạc vai cũng 90.000 đồng/kg.

STT Mặt hàng ĐVT  Hôm nay Hôm qua Tăng/giảm
1 Thịt heo đùi 90.000 90.000 0%
2 Thịt nạc thăn 100.000 100.000 0%
3 Thịt nạc vai 90.000 90.000 0%

Tại huyện Hòa Vang, khu vực có nhiều hộ chăn nuôi heo của thành phố Đà Nẵng, giá heo hơi xuất chuồng được thương lái đề xuất là 36.000 đồng/kg, tăng hơn 2.000 đồng so với ngày hôm qua.

Mặc dù Đà Nẵng đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nhưng do qui mô nhỏ lả và số lượng đàn không nhiều và chỉ tập trung ở huyện Hòa Vang cũng như quận Ngũ Hành Sơn nên không ảnh hưởng quá lớn đến ngành chăn nuôi chung của toàn thành phố.

Giá thực phẩm hôm nay tại các chợ ở Đà Nẵng

Giá bán lẻ một số mặt hàng thực phẩm hôm nay tại các chợ ở Đà Nẵng như sau:

STT Mặt hàng ĐVT Hôm nay Hôm qua Tăng/giảm
1 Cá chép 65.000 63.000 3.17%
2 Cá diêu hồng (bán lẻ) 5.500 53.000 -89.62%
3 Cá mè 40.000 40.000 0%
4 Cá nục tươi 45.000 50.000 -10%
5 Cá quả/lóc 85.000 85.000 0%
6 Cá thu một nắng 200.000
7 Cá thu tươi 130.000
8 Đường trắng 16.000
9 Giò lụa 130.000
10 Thịt bò phi lê (bán buôn) 260.000 260.000 0%
11 Thịt gà ta 140.000 140.000 0%
12 Tỏi Trung Quốc 30.000 30.000 0%

So với ngày hôm qua thì giá heo hơi hôm nay tại Đà Nẵng không biến động nhiều, đồng thời các mặt hàng thực phẩm bán lẻ tại các chợ trên địa bàn thành phố cũng ổn định, chỉ có giá cá chép tăng nhẹ thêm 2.000 đồng cho mỗi kí.