Giải đáp nhà đầu tư chiến lược là gì?

Nhà đầu tư chiến lược là một thành phần không thể thiếu trong quá trình vận hành để phát triển công ty. Cùng tìm hiểu nhà đầu tư chiến lược là gì mà lại quan trọng như vậy trong bài chia sẻ dưới đây của chúng tôi.

Nhà đầu tư chiến lược là gì vậy?

Nhà đầu tư chiến lược là gì? Nhà đầu tư chiến lược là những người đóng góp thực sự vào sự đổi mới, quản trị doanh nghiệp, công ty.

Xét theo nghị định 187/2004/NĐ – CP thì nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước như: người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp; người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp; người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính và năng lực quản lý. Khi xây dựng phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt” (khoản 2, điều 16).

Khái niệm nhà đầu tư chiến lược trong Nghị định 187 tương đối hẹp, chỉ có các nhà đầu tư trong nước và cũng chỉ liệt kê có ba loại nhà đầu tư chiến lược, bỏ qua các nhà đầu tư nước ngoài (gồm các quỹ đầu tư, các công ty tài chính…).

 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Khi đã biết nhà đầu tư chiến lược là gì bạn cần ghi nhớ những tiêu chí mà các nhà đầu tư cần thực hiện và cam kết:

  • Các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần có tiềm lực về tài chính. Về cam kết này cần phải được chứng minh qua văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
  • Trong thời hạn 10 năm, nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp đặc biệt muốn chuyển nhượng thì cần phải thông qua và được Đại hội cổ đông chấp thuận.
  • Nhà đầu tư chiến lược được mua tối đa 20% cố phần bán ra theo giá ưu đãi – tức được giảm 20% so với giá đấu bình quân (khoản 2, điều 28). Mức cổ phần bán cho từng nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo phương án cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khoản 3, điều 27), và không được chuyển nhượng trong thời hạn ba năm, trừ khi được hội đồng quản trị công ty cổ phần chấp thuận (điểm b, khoản 2, điều 38).

Như vậy bạn đã biết nhà đầu tư chiến lược là gì rồi đúng không. Hãy thường xuyên theo dõi bài viết của chúng tôi để cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!