Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì? có đặc điểm và vai trò gì tỏng tổng thể thị trường chứng khoán? Xem ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thị trường này.

Thị trường chứng khoán sơ cấp là gì?

Định nghĩa nhanh thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường mua bán chứng khoán mới được phát hành, là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán.

Điều đó đồng nghĩa với việc: để phát triển thị trường chứng khoán, trước hết phải tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán sơ cấp.

Đặc điểm thị trường sơ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán sơ cấp cơ đặc điểm như sau:

  • Tiền bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp thuộc các nhà phát hành, do đó hoạt động của thị trường sơ cấp làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế.
  • Thị trường sơ cấp chính là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán.
  • Thị trường sơ cấp là thị trường hoạt động không liên tục và nó chỉ hoạt động khi có đợt phát hành chứng khoán mới.
  • Những người bán trên thị trường sơ cấp được xác định là Kho bạc, Ngân hàng nhà nước, Công ty, tổ chức bảo lãnh phát hành.
  • Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp do tổ chức phát hành quyết định và thường được in ngay trên chứng khoán.

Vai trò thị trường chứng khoán sơ cấp ra sao?

Nhận định về vai trò của thị trường chứng khoán sơ cấp như sau:

  • Thị trường này cung cấp hàng hóa cho Thị trường chứng khoán.
  • Hoạt động của thị trường sơ cấp tạo ra một kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.
  • Thị trường chứng khoán sơ cấp là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Các phương thức phát hành chứng khoán

Ở nước ta, thị trường chứng khoán sơ cấp có hai cách phát hành chứng khoán là phát hành riêng lẻ và phát hành theo công chúng.

Cụ thể:

  • Phát hành riêng lẻ: là hình thức chứng khoán được bán trong phạm vi một số nhà đầu tư nhất định với những điều kiện hạn chế và không tiến hành rộng rãi ra công chúng. Thủ tục của phương thức này thường đơn giản hơn so với phát hành ra công chúng.
  • Phát hành ra công chúng: là hình thức chứng khoán được chào bán rộng rãi cho tất cả các nhà đầu tư với những điều kiện và thời gian như nhau. Phương thức này thường được áp dụng cho những đợt phát hành có lượng vốn huy động lớn và khối lượng chứng khoán phát hành phải đạt một mức độ nhất định. Thủ tục cháo bán chứng khoán phức tạp hơn rất nhiều so với phương thức phát hành riêng lẻ.

Trên đây là một số thông tin về thị trường chứng khoán sơ cấp. Hi vọng đã chia sẻ với các bạn những thông tin cần thiết.