Tìm hiểu Sàn Upcom là gì? Thị trường Upcom là gì?Bảng chứng khoán Upcom?

Tìm hiểu thị trường chứng khoán Upcom hiện nay đang ở mức giao dịch hiện nay bao nhiêu, giá mua bán ra sao? Tìm cùng tìm hiểu chứng khoán Upcom dành cho các nhà đầu tư đang định đầu tư.

Tìm hiểu Sàn Upcom là gì? Sàn chứng khoán Upcom là gì? Thị trường Upcom là gì?

Sàn giao dịch chứng khoán Upcom là từ viết tắt của Unlisted Public Company Market là nơi cho các giao dịch chứng khoán cho các công ty đại chứng chưa được niên yết, sàn Upcom được giao dịch tổ chức chứng khoán tại Hà Nội.

Những sản phẩm của các sàn giao dịch cổ phiếu cho các công ty như trên các sàn HOSE và HNX.

Những bước đăng kí cho sàn giao dịch Upcom rất đơn giản:

  • Là công ty đại chúng không niêm yết tại HOSE và HNX.
  • Chứng khoán phải đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký (VSD)

Một điều cần lưu ý khi giao dịch trên sàn Upcom các nhà đầu tư cần tập trung và có sự quản lý được pháp luật bảo vệ, yêu cầu các lịch sử giao dịch của Upcom phải được thông báo về cho BCTC ,Nhưng phải nói rằng độ minh bạch và tính công khai và chất lượng doanh nghiệp còn thua xa HNX, đặc biệt là HOSE.

Cách thức giao dịch ở sàn UPCOM là gì?

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch trong giờ hình chính từ h00-11h30 và 13h00-15h00 với hình thức khớp lệch liên tục và thỏa thuận (trên sàn giao dịch HOSE và HNX).

Nguyên tắc khớp lệnh

  • Ưu tiên về giá: Bán thì giá thấp hơn được xếp trước, mua thì giá cao hơn được xếp trước.
  • Ưu tiên về thời gian: Nếu cùng giá, ai đặt lệnh trước thì ưu tiên trước.

Đơn vị giao dịch ở sàn Upcom:

  • Lô chẵn: 100 cổ phiếu và bội số của 100. Vd: 200, 1.500, 10.300.. Bạn sẽ thấy nó hiển thị ở bản điện tử nếu bạn đặt lệnh
  • Lô lẻ: 1-99 cổ phiếu, thường nếu NĐT bán lô lẻ thì bạn mới mua lô lẻ được. Lô lẻ không khớp được với lô chẵn. Nên lô lẻ thường không có tính thanh khoản. Chỉ nên đặt mua lô chẵn.
  • Bước giá: 100 đồng. Tức là đặt 15.600 thì được, đặt 15.650 đồng thì không được.

Tìm hiểu giá tham chiếu sàn Upcom là gì?

Giá tham chiếu là mức giá bình quân cho các lân giao dịch đã được khớp lệch của ngày gần đây nhất trước đó.

Một ví dụ : Ban mua 2000 cổ phiếu giá 10.0, 2000 cổ phiếu giá 10.2 và 5000 cổ phiếu giá 10.4 thì:

Giá tham chiếu = (2000 X 10 + 2000 X 10.2 + 5000 X 10.4)/ (2000 + 2000 + 5000) = 20.3